Close
سریعترین راه گرفتن تابعیت

سریعترین راه گرفتن تابعیت

در بسیاری از کشورهای اروپایی مانند انگلیس و اتریش، اخذ تابعیت از طریق ازدواج به صورت کامل در قانون تدوین شده است. مسائلی نظیر اینکه شخص مهاجر بعد از چند سال می تواند تابعیت یک کشور( پاسپورت) یک کشور را به دست بیاورد.
برای مثال در ایران اگر مردی ایرانی با زنی خارجی ازدواج کند، آن زن ایرانی است ( تابعیت ایران را به دست می آورد)، اما عکس آن (ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی) امکان پذیر نیست. در کشورهای اروپایی به دست آوردن تابعیت کشور از طریق ازدواج، بین مرد و زن تفاوتی قائل نمی شود. اعطای اقامت (شهروند شدن) و تابعیت (گرفتن پاسپورت) تنها بر اساس قوانین صورت می گیرد نه جنسیت.

شرایط کلی برای اخذ تابعیت از طریق ازدواج در تمامی کشورهای اروپایی

  • فرد مد نظر شما برای ازدواج باید تابعیت کشور مربوطه را دارا باشد.
  • فرد مد نظر شما برای ازدواج در کشور مربوطه باید شاغل باشد و دولت را در جریان جزئیات اموال و دارایی های خود گذاشته باشد. به عبارت دیگر باید به دولت هر کشوری ثابت شود که همسر شما استطاعت مالی جهت تامین مخارج شما و زندگی را دارد.
  • حقیقی بودن ازدواج شما باید برای دولت هر کشور اروپایی مسجل شود. (ازدواج سوری نباشد.)
  • باید قادر باشید زبان کشور مربوطه را به خوبی متوجه شوید و صحبت کنید. (داشتن مدارک مرتبط برای اثبات دانستن زبان)
  • از نظر کشورهای اروپای شخصی که متاهل است نمی تواند برای بار دوم متاهل شود.

برای گرفتن تابعیت از طریق ازدواج نیازی به دریافت اقامت موقت و سپس دائم نیست. در سایر روش های کسب تابعیت مثل مهاجرت از طریق سرمایه گذاری ( اقامت در اروپا با خرید ملک ) یا اقامت کاری در اروپا ، به شما اقامت موقت و سپس دائم داده می شود و پس از گذراندن چندین سال می توانید برای دریافت پاسپورت و تابعیت اقدام کنید. اما در روش مهاجرتی از طریق ازدواج بلافاصله تابعیت شما تائید شده و پاسپورت به شما داده می شود.
معنا و مفهوم ویزا ( مثلا ویزای شینگن ) نیز به طور کلی با مفاهیمی مثل اقامت و تابعیت تفاوت بنیادین دارد. شما با کسب ویزا تنها برای مدت محدودی در یک کشور مهمان هستید و از حقوق شهروندی برخوردار نمی باشید. مثلا با گرفتن ویزای شینگن تنها به مدت 90 روز اجازه دارید که در کشورهای حوزه ی شینگن حضور داشته باشید.

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره اقامت کاری در اروپا ، اقامت در اروپا با خرید ملک و ویزای شینگن به مطالب مربوطه در سایت مراجعه فرمائید.

نظر دهی

02188886080
02188886080