Close
عواقب اقامت بیشتر از مدت مجاز

عواقب اقامت بیشتر از مدت مجاز

متقاضیان ورود به منطقه شینگن، پس از دریافت ویزای شینگن و تعیین مدت اقامت در منطقه، لازم است که پس از اتمام زمان تعیین شده به کشور مبدا بازگردند. در صورت عدم بازگشت و طولانی شدن مدت اقامت، هریک از  کشورهای عضو شینگن مجازات خاصی را برای خاطیان متحمل می شوند.

اخراج از منطقه شینگن

در صورتی که بیش از ویزای خود و به صورت غیرقانونی اقامت شما در منطقه شینگن به طول بینجامد، به کشور مبدا بازگردانه شده و دیپورت می شوید. اگر در طی اقامت در این مدت به انجام کار پرداخته باشید، این کار غیر قانونی بوده، بازداشت خواهید شد و باید محاکمه شوید و مجازات خواهید شد. این مجازات می تواند زندان و یا پرداخت جریمه نقدی باشد. در صورتی که زندانی شوید پس از اتمام دوره زندان به کشور خود بازگردانده خواهید شد. همچنین تا مدت تعیین شده نمی توانید ویزای شینگن دریافت کنید و وارد منطقه شینگن شوید.

جریمه نقدی

 جریمه دیگری که ممکن است برای شما لحاظ شود، پرداخت نقدی می باشد. کشوری که در آن حضور داشته اید، میزان جریمه نقدی را تعیین می کند.  جریمه نقدی ممکن است همراه با اجراج و ممنوعیت از ورود دوباره به منطقه شینگن باشد.

ممنوع شدن ورود به منطقه شینگن

در صورت اقامت غیر مجاز در منطقه شینگن و بازگشت به کشور خود، برای اقدام دوباره در جهت اخذ ویزای شینگن و ورود دوباره به این منطقه با مشکلاتی مواجه خواهید شد. ممنوع شدن ورود به منطقه شینگن شامل کسانی می شود که اقامت آن ها در منطقه بسیار طولانی شده باشد. ممکن است برای مدت سه سال یا بیشتر از ورود به منطقه شینگن منع شوید.

البته در صورت وجود دلایل قانع کننده از عواقب اقامت طولانی در امان خواهید بود،  مواردی مانند تصادف، بیماری، ناتوانی در مسافرت کردن که به صورت پیش بینی نشده به وجود آمده باشد. اما در این حالت نیز بهتر است برای تمدید ویزای شینگن خود اقدام نمایید.

نظر دهی

02188886080
02188886080