Close
مدارک لازم برای اخذ ویزا

مدارک لازم برای اخذ ویزا

اگر برای سفرهای خارجی خود نیاز به ویزا دارید بهتر است از ویزای شینگن استفاده کنید زیرا ویزای شینگن بهترین ویزا و معتبرترین ویزا می باشد برای دریافت آن باید مدارک مورد نیازتان را تهیه کرده و ارائه نمایید

مدارک لازم برای قشرهای مختلف

مدارک برای دانشجویان و محصلین
مدارک مورد نیاز برای دانشجویان و محصلین به این صورت است که این افراد باید گواهی اشتغال به تحصیل و توصیه نامه از استاد دانشگاه داشته باشند.

مدارک شغلی برای کارمندان بخش خصوصی یا دولتی
سخت ترین نوع صدور ویزا برای افراد کارمند است که باید حکم کارگزینی یا گواهی اشتغال به کار با تاریخ شـروع خدمت، اعتبار قرارداد کاری، معرفی نامه با ذکر سمت شغلی و حقوق ماهیانه و تعداد روزهای مرخصی طبق فرمت ارسالی با تاریخ، شماره، امضا مدیر عامل و مهر شرکت، یک نسـخه از روزنامه رسمی شرکت، آگهی تاسیس و آگهی آخرین تغییرات فیش حقوقی سه ماه اخیر، اصل لیست بیمه سه ماه اخیر را تهیه کنند.

مدارک شغلی برای پزشکان
این گروه باید پروانه طبابت، دانشنامه پزشکی از دانشگاه، کارت نظام پزشکی، سوابق بیمه داشته باشند.

مدارک شغلی برای مشاغل آزاد
برای این افراد جواز کسب یا پروانه کاری، سوابق بیمه نیاز است.

مدارک شغلی دارندگان شرکت
مدارک مورد نیاز برای دارندگان شرکت شامل روزنامه رسمی، آگهی تاسیس، آگهی آخرین تغییرات شرکت، اساسنامه و معرفی نامه از شرکت، نیاز است.

مدارک شغلی برای وکلا
این گروه تنها نیاز به پروانه وکالت دارند.

مدارک شغلی برای ساختمان سازان
مدارک مورد نیاز برای ساختمان سازان شامل معرفی نامه، قرارداد کاری، جواز ساخت، روزنامه رسمی آگهی تاسیس و یا کارت نظام مهندسی و سوابق بیمه می شود.

مدارک شغلی برای کارمندان آزاد
دریافت مدارک کارمندان آزاد نسبت به کارمندان دولتی راحت تر است که شامل سوابق بیمه، معرفی نامه و درآمد و تعداد روزهای مرخصی، و قرارداد کاری می شود.

مدارک شغلی برای بازرگانان
این افراد به دلیل شرایط کارشان به راحتی ویزای شینگن کسب می کنند به طوری که تنها کارت بازرگانی، روزنامه رسمی ،آگهی تاسیس، سوابق بیمه نیاز است.

مدارک برای بازنشستگان
مدارک این افراد شامل حکم بازنشستگی، فیش حقوق می شود.

نظر دهی

02188886080
02188886080