Close

ویزای ترانزیت

گاهی اوقات لازم است که هواپیما در منطقه ای در میانه مسیر توقف داشته باشد. توقف هواپیما می تواند به دلیل طولانی بودن مسیر پرواز باشد. در مسیر هایی طولانی لازم است که هواپیما برای مدتی در یکی از فرودگاه های موجود در مسیر راه توقف داشته باشد. این توقف ممکن است چند ساعت به طول بینجامد.

در این حالت برای توقف در این فرودگاه میانه مسیر، لازم است که افراد ویزای تزانزیت دریافت کنند. اخذ این ویزا به معنای مجوز ورود فرد در منطقه فرودگاهی است. در این حالت شخص مجوز خروج از فرودگاه را نخواهد داشت و تنها می تواند در ناحیه فرودگاه مورد نظر حضور داشته باشد و در سالن انتظار فرودگاه منتظر ادامه پرواز خود باشد.

به عنوان مثال تصور کنید که شما می خواهید به کشوری سفر کنید که عضور حوزه شینگن نمی باشد. پرواز شما در میانه مسیر نیاز دارد که در منطقه ای عضو شینگن توقف داشته باشد. در این حالت نیازی نیست که شما ویزای شینگن داشته باشید. بلکه با دریافت ویزای ترانزیت می توانید در منطقه توقف کنید. توقف شخص در فرودگاه مورد نظر برای چند ساعت امکان پذیر می باشد.

ویزای ترانزیت از نوع ویزا های کوتاه مدت می باشد و مدت اعتبار محدودی دارد.

ویزای ترانزیت به دو نوع کوتاه مدت و بلند مدت تقسیم می شود. در ویزای شینگن ویزای نوع A ویزای کوتاه مدت است که به مدت چند ساعت صادر می شود و دارنده آن می تواند در فرودگاه توقف داشته باشد. در ویزای شینگن ویزای نوع B ویزای بلند مدت است و برای افرادی صادر می شود که باید فرودگاه خود را تعویض نمایند. در ویزای نوع B مسافر می تواند از فرودگاه مورد نظر خارج شود.

نظر دهی

02188886080
02188886080