Close
ویزای سینگل

ویزای سینگل

با توجه به انواع ویزای فوری اروپا ، یک ویزا به نام ویزای سینگل یا ویزای شینگن یک بار ورود وجود دارد که این ویزای سینگل شینگن تنها برای یک ‌بار ورود به یکی از کشورهای حوزه شینگن اعتبار دارد و به‌ محض خروج از محدوده شینگن، اعتبار ویزای شما بدون توجه به مدت‌ زمان حضور، منقضی خواهد شد. بدیهی است که جا به جایی بین کشورهای عضو پیمان شینگن در این نوع ویزا، هیچ مشکلی ندارد. نام این ویزا بر روی برچسب Number of Entries 1 است.

ویزای دوبار ورود شینگن

با مطالعه ی مطلب بالا در مورد ویزای شینگن شاید این سوال برای شما هم پیش بیاید که آیا ویزای دو بار ورود یا چند بار ورود هم داریم یا خیر؟
ویزای دو بار ورود شینگن در بسیاری از موارد شرایط و الزاماتی مشابه با ویزای یک ‌بار ورود دارد با این تفاوت که فرد دارنده ی این ویزا اجازه دارد در بازه 180 روزه و تا زمان اعتبار ویزا دو بار به کشوری در ناحیه ی شینگن وارد گردد. البته شرایط و محدودیت ‌های زمانی نیز برای این فرصت ۲ بار ورود وجود دارد. نام این ویزا بر روی برچسب Number of Entries 2 است پس به آن توجه کنید.

ویزای چند بار ورود شینگن

ویزای چند بار ورود یا مولتی شینگن به فرد این اجازه را می‌ دهد تا بدون محدودیت و به دفعات وارد یکی از کشورهای حوزه شینگن شده و آن را ترک نماید. تنها محدودیت ویزای شینگن چند بار ورود این است که به بازه زمانی آن باز می ‌گردد. بدان معنی که این ویزا اقامت و تردد در منطقه شنگن را به مدت حداکثر ۹۰ روز به ازای هر ۶ ماه از سال جواز می دهد. این محدودیت زمانی ۹۰ روزه به ‌محض ورود دارنده ویزای مولتی شینگن به هر کدام از کشورهای این حوزه محاسبه می شود.

نظر دهی

02188886080
02188886080